Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019-2023 г. ПРОЕКТ!