Съобщение за ново разглеждане на Решение № 67, прието с Протокол № 12/30.11.2021 г. на Общински съвет Брегово, върнато от Областен Управител на област Видин

Съобщение-за-върнато-решение-67-на-Общински-съвет-2