Подкрепете българското свиневъдство!

Уважаеми жители на община Брегово,

За да можем да спесим българското свиневъдство моля да обърнете внимание на призива отправен от г-н Вихрен Димитров – Изпълнителен директор на „Свинекомплекс Голямо Враново Инвест“ гр. Русе!

Списъци се съставят от кметовете и кметските наместници. За гр. Брегово записване при г-жа Евелина Димитрашкова – тел. 0882489378. Разфасофките са по 1/2 трупно месо с приблизително тегло от 28 до 48 кг.

писмо