Покана за публично обсъждане на Изменение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Брегово кани местната общност да участва в публично обсъждане на Изменение на  Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 26 ноември 2021г. от 10:00 часа.

Предвид епидемичната обстановка обсъждането  няма да се проведе присъствено.

Очакваме до 25 ноември писмени  мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община Брегово или на електронен адрес  kmet@bregovo.bg

Иван Вълчов/п/

Председател ОбС-Брегово