Гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в изборите на 14 ноември 2021 г.


Уважаеми жители на Община Брегово,

От 01.11.2021 г. до 14.11.2021 г., ако сте поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, може да гласувате с подвижна избирателна кутия, като подадете заявление до Кмета на Община Брегово, Кмета на с. Гъмзово, Кмета на с. Ракитница, Кметските наместници в с. Връв, с. Куделин, с. Балей, с. Косово, с. Делейна, с. Тияновци и с. Калина по един от следните начини:

Подай заявление от тук