Заповед на Кмета на Община Брегово за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите на 14 ноември 2021 г.


Z_PNS_01