„Нестле за Живей Активно!2021!“ незабравимо предизвикателство за втора поредна година в Община Брегово!


За втора поредна година Община Брегово участва в предизвикателството на Нестле България. Общинското ръководство благодари на персонала и на потребителите на ДПЛУИ с.Куделин с управител Мариела Колева, Домашен социален патронаж гр. Брегово с управител Евелина Димитрашкова, ЦНСТПЛФУ 1 и 2 с. Балей с управител Миглена Иванова, ЗЖ „Зора“ гр. Брегово с управител Силвия Страшимирова, ЦНСТПЛУИ с. Балей и ЦНСТПЛУИ с.Куделин с управител Ивета Томова, ЦНСТПЛУИ 1 и 2 с. Куделин с управител Преслава Борисова и ЦНСТПЛПР гр. Брегово с управител Мая Орбецова за активното им включване и проведените инициативи. Предстои внасянето на проектно предложение за изграждане на парк/кът за отдих с обособена зона за отдих и зона за спорт на открито.

Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
ЦНСТПЛФУ с.Балей
ДПЛУИ с.Куделин
Домашен социален патронаж
ДПЛУИ с.Куделин
ДПЛУИ с.Куделин
ДПЛУИ с.Куделин
ДПЛУИ с.Куделин
ДПЛУИ с.Куделин
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
ДПЛУИ с.Куделин
Домашен социален патронаж
ЦНСТПЛФУ