Покана за публично обсъждане за приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Брегово

ПОКАНА

за публично обсъждане за приемане

 на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Брегово,

Председателят на Общински съвет – Брегово отправя покана към жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане за Приемане на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Брегово. Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки на 07.10.2021г. /четвъртък/ от 10:00 часа.

От Общината очакват мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община Брегово и на електронен адрес kmet@bregovo.bg, до 17:00 часа на 06.10.2021 г. 

29.09.2021г.

гр.Брегово

Инж.Иван Вълчов

Председател ОбС-Брегово