Обучение на членовете на СИК и ПСИК в община Брегово – избори за НС 11.07.2021 г.


Обучението на членовете на всички секционни избирателни комисии в община Брегово, във връзка с произвеждане на изборите за НС на 11 юли 2021 г. ще се проведе на 06.07.2021 г. от 13:00 часа в конферентната зала в общината.

ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ:

а. Организация на работата на СИК – правомощия на СИК; вземане и оформяне на решения; разпределяне на функции между членовете на СИК; разглеждане на жалби и сигнали на избирателите.

б. Работа на СИК с избирателните списъци и изборни книжа – вписване на данни в избирателните списъци; дописване на избирателите в изборния ден; вземане и оформяне на решение на СИК при отказ за допускане на граждани до гласуване.

в. Получаване на изборни книжа и материали в предизборния ден и оборудване на изборното помещение – видове изборни книжа и материали; подписване на протоколи за приемане и предаване; оборудване на изборното помещение и кабините за гласуване; запечатване на помещението.

г. Изборен ден – начало и край на гласуването; действия на СИК при откриването на изборния ден; забрани при гласуването; нарушения на изборния процес; лица, които имат право да присъстват в изборния ден; подаване на информация за избирателната активност; взаимодействие с общинската администрация, РИК и органите на Министерството на вътрешните работи.

д. Гласуване на избирателите в СИК и необходими документи за гласуване – гласуване на избиратели, вписани в избирателния списък; гласуване на граждани, имащи право да гласуват, но които не са вписани в избирателния списък; гласуване на лица, заети в произвеждането на изборите; гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването; гласуване с придружител; гласуване с удостоверение за гласуване на друго място; необходими документи за гласуване.

е. Гласуване в подвижна избирателна секция – получаване на книжата и маркиране на печата; гласуване; отпечатване и връщане на подвижната избирателна кутия в помещението на СИК.

ж. Преброяване на гласовете – бюлетина за гласуване; действителен и недействителен глас; отваряне на избирателната кутия; подреждане на бюлетините; броене на гласове и преференции; лица, които имат право да присъстват в изборното помещение 

з. Вписване на данни в секционния протокол – вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната кутия; вписване на данни след отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете; чернова за преференции; контроли; подписване; поправки и лица, които получават копия от протокола. 

и. Опаковане на изборните книжа и материали и предаване на секционния протокол на РИК – опаковане на изборните книжа и материали; транспортиране и предаване на изборните книжа на РИК; действия на СИК в Изчислителния пункт на РИК.

Районна избирателна комисия Видин, с участието на осигурен от ЦИК представител на доставчика на специализираните устройства за машинно гласуване ще проведат онлайн обучение на СИК, в които ще се произвежда машинно гласуване.