Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

Утвърдени-от-министъра-на-здравеопазването-указания-за-провеждане-на-изборите-за-народни-представители-на-11-юли-2021-г.-1