90 години НЧ „Пробуда” – с.Тияновци


   На 29 ноември в следобедните часове в с.Тияновци започна честването на 90 години НЧ ”Пробуда”. Честване,което се превърна в истински празник за жителите на селото,които бяха запълнили салона на читалището.Гости на тържеството бяха: Елка Георгиева– зам.областен управител, инж.Милчо Лалов-кмет на община Брегово, Николина Ванчева – зам.-кмет и председател на НЧ ”Развитие” гр.Брегово, Фидел Петров – директор на дирекция ”АПИО” в общинската администрация, кметове на населени места от общината.

   Недка Рангелова – секретар-библиотекар на читалището, запозна присъстващите с дейността на читалищните дейци през годините. Тя заяви: „…Човек е богат със своята цел, богат със своя собствен дял, но не което е взел, а е богат с това, което е дал…Читалището  в селото започва със сформирането на самодейна театрална група…” В словото си Н.Рангелова спомена имената на самодейци, които през годините с песни и танци са обогатявали дейността на читалището.

   Обявени бяха поздравителни адреси от д-р Цветан Топчиев и Филип Попов – Народни представители, Аня Ангелова – председател на ОбС-Брегово, в които се казваше: „… Ние сме горди, че в нашата община самодейците на с.Тияновци достойно продължават културните традиции на родния край…”

   Кметът на общината поздрави жителите на с.Тияновци с празника. Той заяви: „От името на общинското ръководство искам да ви поздравя с 90-годишния юбилей на това читалище….Вие сте богати хора, заради това, че сте съхранили този културен дом…Искам да ви поздравя и за това, че този културен дом е жив организъм, защото вие и тези, чиито имена бяха изброени, през този 90 годишен период сте участвали активно в културния живот на общината и други местни мероприятия….”

    Заместник-областния управител Елка Георгиева поздрави своите съселяни. Кметът на с.Винарово също поздрави хората от Тияновци по повод годишнината на читалището. Честването продължи с концертна програма, представена от самодейците от с.Тияновци, с.Гъмзово и с.Винарово. Песните и автентичните хора стоплиха сърцата на жителите на с.Тияновци и те дълго ще помнят и ще говорят за честването на 90 годишнина на местното читалище.