Празнично отбелязване на 11 май – Св.Св.Кирил и Методий в гр.Брегово


С празнично шествие до паметната плоча на основателя на бреговското училище – даскал Йон Чолака, с много цветя и усмивки започна празника посветен на двамата братя – Свети Кирил и Свети Методий.

Този светъл празник е патронен празник на училището в гр.Брегово. Днес бяха открити и кабинетите за професионално обучение по специалността „агроекология“, оборудвани с нова техника и учебни пособия.

Общинското ръководство поздравя целия колектив на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и пожелава успех на новата паралелка с дуална форма на обучение!