Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.


Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
Видин, 10.03.2021

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 3, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. за общините на територията на област Видин, ще се проведе по график, както следва:

гр. Брегово община Брегово за СИК№ 050600001, 050600002, 050600003, 050600004, 050600005 и 05060000717.03.2021
9.00 ч.
гр. Брегово община Брегово за СИК№ 050600006, 050600008, 050600009, 050600010, 050600011 и 05060001217.03.2021 10.30 ч.

Утвърждава следната програма за обучение на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. за общините, находящи се на територията на област Видин:

ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ:

а. Организация на работата на СИК – правомощия на СИК; вземане и оформяне на решения; разпределяне на функции между членовете на СИК; разглеждане на жалби и сигнали на избирателите.

б. Работа на СИК с избирателните списъци и изборни книжа – вписване на данни в избирателните списъци; дописване на избирателите в изборния ден; вземане и оформяне на решение на СИК при отказ за допускане на граждани до гласуване.

в. Получаване на изборни книжа и материали в предизборния ден и оборудване на изборното помещение – видове изборни книжа и материали; подписване на протоколи за приемане и предаване; оборудване на изборното помещение и кабините за гласуване; запечатване на помещението.

г. Изборен ден – начало и край на гласуването; действия на СИК при откриването на изборния ден; забрани при гласуването; нарушения на изборния процес; лица, които имат право да присъстват в изборния ден; подаване на информация за избирателната активност; взаимодействие с общинската администрация, РИК и органите на Министерството на вътрешните работи.

д. Гласуване на избирателите в СИК и необходими документи за гласуване – гласуване на избиратели, вписани в избирателния списък; гласуване на граждани, имащи право да гласуват, но които не са вписани в избирателния списък; гласуване на лица, заети в произвеждането на изборите; гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването; гласуване с придружител; гласуване с удостоверение за гласуване на друго място; необходими документи за гласуване.

е. Гласуване в подвижна избирателна секция – получаване на книжата и маркиране на печата; гласуване; отпечатване и връщане на подвижната избирателна кутия в помещението на СИК.

ж. Преброяване на гласовете – бюлетина за гласуване; действителен и недействителен глас; отваряне на избирателната кутия; подреждане на бюлетините; броене на гласове и преференции; лица, които имат право да присъстват в изборното помещение 

з. Вписване на данни в секционния протокол – вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната кутия; вписване на данни след отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете; чернова за преференции; контроли; подписване; поправки и лица, които получават копия от протокола. 

и. Опаковане на изборните книжа и материали и предаване на секционния протокол на РИК – опаковане на изборните книжа и материали; транспортиране и предаване на изборните книжа на РИК; действия на СИК в Изчислителния пункт на РИК.

й. Районна избирателна комисия Видин, с участието на осигурен от ЦИК представител на доставчика на специализираните устройства за машинно гласуване провеждат обучение на СИК, в които ще се произвежда машинно гласуване.