Срокове за приемане на писмени заявления и искания във връзка с изборите за НС на 04.04.2021 г.


Администрацията в Община Брегово приема и обработва писмени заявления и искания по Изборния кодекс, при следните срокове:

  • заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по чл.37 (1) и (2) от ИК /Приложение 14 –НС/ : 20.03.2021г. и 29.03.2021г.;
  • заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес чл.36 (1) и (2) от ИК/Приложение 12 –НС/  – 20.03.2021г;
  • заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място по чл.34 от ИК /Приложение 18 –НС/   – 20.03.2021г;
  • заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК чл.39 (2) -(6) от ИК /Приложение 10 –НС/  – 02.04.2021г.;
  • заявление  за вписване в избирателните списъци по чл.27 (3) и (4) във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК /Приложение 9 –НС/  – 02.04.2021г.;
  • заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък по чл.43 (1) и (2) от ИК/Приложение 8 –НС/  – 27.03.2021г.
  • заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание  по чл. 252 (2) във връзка с чл. 39 от ИК /Приложение 11 –НС/  – 02.04.2021г.
  • заявление  за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден по чл. 40 във връзка с чл. 38 (2) т. 1, 2 и 3 от ИК /Приложение 13 –НС/  – 04.04.2021г.

Справки и информация: тел.09312 Савина Спасова, главен специалист