„Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме“ – Васил Левски!


На днешния ден, преди 148 години умира един от най-смелите герои на България, оставил светла диря в народната памет. Да преклоним глава и да си спомним за Левски, живота му, преминал с мисъл за Родината и нейното освобождение!