Публично обсъждане на Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Брегово 2021-2025 г.

ПОКАНА-Програма-кучета