ПРОЕКТ на Прорама за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Брегово 2021-2025 г.

Програма-за-овладяване-популацията-на-безстопанствените-кучета-на-територията-на-община-Брегово