Обществено обсъждане на 25.11.2020 г. от 10:00 часа, на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019-2023 година

Покана-за-публично-обсъждане-25.11.2020