Община Брегово продължава да приема обаждания на горещ телефон 0877700790 от карантинирани, самотни и трудноподвижни възрастни хора без близки!


Община Брегово  продължава да приема обаждания на  телефон 0877700790  от карантинирани, самотни, трудноподвижни и лежащо болни лица, и възрастни хора без близки, които имат нужда от закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, изписани с рецепта , закупени със собствени средства., както и заплащане на битови сметки или други неотложни административни услуги. Дейностите имат основна цел – ограничаване на контактите между хората и спазване на  социалната изолация, за да се спре разпространението на COVID-19.

тел. 02 807 87 57 – Национална денонощна линия за COVID-19

тел. 112 – Национална система за спешни повиквания