Специален поздрав от Кмета на Община Брегово г-н Бърсанов, за всички участници в похода „Нашата река Тимок“


ГР.БРЕГОВО – УСТИЕТО НА РЕКА ТИМОК ПРИ ВЛИВАНЕТО В РЕКА ДУНАВ