Поход „Нашата река Тимок“ – Община Брегово прие предизвикателството „Нестле за Живей Активно!2020“


22.09.2020 г. – незабравим Национален празник с една прекрасна инициатива! Община Брегово се включи за първи път в кампанията  „Нестле за Живей активно! 2020“, в рамките на Европейската седмица на мобилността под мотото „Бъди добрият пример за теб и близките ти“. С много усмивки и настроение малки, големи и още „по-големи“ изминаха разстоянието от центъра на гр.Брегово до едно прекрасно място – устието на река Тимок, там където Тимок се влива в река Дунав и където е граничната точка на три държави – България, Румъния, Сърбия!

Благодарим на всички участници и най-вече на включилите се в похода участници от специализираните социални услуги – Защитено жилище „Надежда“ за лица с физически увреждания, ЦНСТ за лица с физически увреждания с.Балей, ЦНСТ за лица с умствена изостаналост с.Балей, ЦНСТ за лица с умствена изостаналост с.Куделин, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Куделин, ЦНСТ 1 и 2 за лица с умствена изостаналост с.Куделин, ЦНСТ за лица с умствена изостаналост гр.Брегово.

Благодарим и на прекрасната група от с.Връв, изминала втория маршрут заедно с кметския наместник г-жа Валентина Иванова!

Благодарим и на кметския наместник г-н Огнян Тончев и неговите делейнски баби!