Община Брегово кани всички жители и гости, заедно да почетем Денят на Независимостта на България


Община Брегово кани всички жители и гости на Брегово на 22 септември 2020 г. на честванията по повод 112-та годишнина от обявяването на Независимостта на България.

На 22 Септември 1908 година, използвайки създалата се благоприятна международна обстановка и ефекта от младотурската революция, Княз Фердинанд обявява България за независима държава от „Великата порта“ и се провъзгласява за Цар на всички българи. С този акт, Съединената през 1885 година Българска държава, става пълноправен член на европейското семейство.

         Жители и гости на град Брегово, нека почетем паметния за България ден заедно, пред Паметника на героите за честта на България на 22.09.2020 г. – 9:00 часа.

След поднасянето на венците и цветята празникът ще продължи с поход „Нашата река Тимок“ – част от инициативата „Нестле за Живей Активно! 2020“, в която Община Брегово се включва за първи път.

Маршрут 1 центъра на гр. Брегово (Паметник на героите за честта на България-1935г.) – Защитено жилище „Надежда“ за лица с физически увреждания – ЦНСТ за лица с физически увреждания с.Балей – с.Балей – ЦНСТ за лица с умствена изостаналост с.Балей – с.Куделин – ЦНСТ за лица с умствена изостаналост с.Куделин – Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Куделин – ЦНСТ 1 и 2 за лица с умствена изостаналост с.Куделин – устието на р.Тимок при р. Дунав.

Маршрут 2 – пристанището в с.Връв – движение по брега на р.Дунав – устието на р.Тимок при р. Дунав.

Осигурен транспорт за връщане до гр.Брегово и селата.