Отбелязването на Празника на град Брегово и традиционния събор се отменя заради епидемичната обстановка в страната


Уважаеми жители на Община Брегово,

Предвид създалата се усложнена обстановка в цялата страна във връзка с COVID-19 и обявената извънредна епидемична обстановка в Република България до 31 август 2020 г., съгласно заповед № РД-01-474/30.07.2020 г. на Директора на РЗИ Видин е въведена временна забрана за провеждане на панаири (събори) на територията на област Видин. Отчитайки сериозността на проблема, както и факта, че за нас са най-важни здравето и живота на хората, общинското ръководство прие решението на общинския кризисен щаб да бъде отменено провеждането на традиционния събор в гр. Брегово. Решението е подкрепено от Председателя на Общинския съвет Брегово и общинските съветници.

Общинското ръководство имаше изготвена програма, ресурс и желание да организира честването на 15 август 2020 година като Празник на град Брегово.

Изразяваме надежда, че догодина ще поставим начало на една нова традиция с отбелязването на 15 август – Празник на град Брегово и продължаване на традиционния Бреговски събор.