Община Брегово кандидатства и продължава с изпълнението на дейности по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020г.“


На 24 юли  приключи изпълнението на проекта на Община Брегово по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ На 170 граждани от нашата община в условията на извънредно положение се осигури безплатен топъл обяд.

Най-сърдечни благодарности към сплотения колектив на Домашен социален патронаж с ръководител г-жа Евелина Димитрашкова, коѝто въпреки трудностите се справи професионално с дейностите  по приготвянето и транспортирането на храната по домовете на нуждаещите се  граждани в гр.Брегово и селата от общината. Съвместните усилия с общинската администрация, допринесоха за успешното изпълнение и приключване на проекта.

Съгласно Заповед на министъра на труда и социалната политика се удължава срока за изпълнение на проектите на общините по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, реализираща се от Агенцията за социално подпомагане (АСП). При желание общините могат да кандидатстват за първият етап със срок на изпълнение до 31 август 2020 г. и вторият етап до края на годината.  В деня на публикуването на заповедта, Община Брегово внесе проектния формуляр за кандидатстване за първия етап.

Продължаваме с изпълнението на дейностите по предоставяне на топъл обяд на 170 нуждаещи се от целевата група, които ще получават ежедневно супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.