УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕГОВО НА ДАТА 30.07.2020 Г. ОТ 10:30 ЧАСА