183 години от рождението на Васил Левски!


Днес се навършват 183 години от рождението на Васил Левски. 

Левски е неизменен “Апостол на българската свобода” и синоним на политическия и нравствен идеал на българина.

Нека си спомним и помислим върху някои от неговите незабравими мисли:

 • „Дела трябват, а не думи“
 • „Всеки, каквото заслужи, да му се напомня“
 • „Ако ли от нийде не иде помощ, работата си е работа“
 • „Трябва да бързаме, няма кой да ни чака“
 • „Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско“
 • „Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си!“
 • „…времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме“
 • „На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашливи и великодушни! Без тия едно да липсва на водачът на тая свята работа, то той ще я улайнени.
 • „Гледай народната работа повече от всички други, повече и от себе си да я уважаваш“
 • „Без изпит не е приет никой“
 • „Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре – магаре“
 • „Не се полъгвайте, че тези които държат парите държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате.“
 • „Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия“
 • „Братя, възобновлението на нашата славна преди държава, отърванието ни от проклети агаряни, за да си добие първата чест и слава нашето мило отечество Българско, най-после да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. Като е тъй вам, вам надлежи да се покажете достойни, верни и неустрашими във всяко отношение.“