Извънредна епидемична обстановка в страната до 31 юли 2020 г.


Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г.

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията към 9 юли в света са регистрирани 12 017 118 заболели от COVID-19, в това число 549 276 починали. От тях 1 567 717 случая или 13,05% са заболелите на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с общ брой починали – 178 826 или 32,56% от всички докладвани смъртни случаи от новия коронавирус. В България към 9 юли т.г. са съобщени 6 342 заболели и 259 починали от COVID- 19. За периода от 9 юни до момента се отчита значително завишаване на броя на дневно регистрираните случаи в страната.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се засили прилагането на временни противоепидемични мерки, с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите.

Във връзка с удължения срок министърът на здравеопазването издаде нови заповеди на 15 юли. Разпоредбите влизат в сила от 16 юли и определят временните противоепидемични мерки в страната, задълженията на работодателите/органите по назначаване и собствениците/управителите на обекти с обществено предназначение, задължителната изолация и/или болнично лечение и влизането на лица на територията на Република България.

С пълния текст на заповедите на министър Ананиев може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачените файлове в настоящата публикация.

Заповед № РД-01-402/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Заповед № РД-01-404/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Заповед № РД-01-405/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев