Проект на „Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Брегово“