Открита приемна на Областен информационен център-Видин в Община Брегово


На 03 юли 2020 г., петък, от 10:30 ч. в центъра на гр. Брегово екипът на Областен информационен център – Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от ЕСИФ, както и информационно-рекламни материали на Оперативните програми.ОИЦ