Община Брегово получи ново дарение от Фондация Адра България


Ново дарение от хранителни продукти за 78 лица от уязвимите групи и самотно живеещи възрастни хора над 65 години получи Община Брегово. Помощта е отново предоставена от ФОНДАЦИЯ АДРА БЪЛГАРИЯ. Служителите на общинска администрация Брегово доставиха пакетите съдържащи към 20 вида основни хранителни продукти до адреса на възрастните хора.

Община Брегово и лично г-н Илиян Бърсанов, изказва своята благодарност на Фондация Адра България за проявения жест на дарение!