Уведомление до общинските съветници за свикване на редовно заседание на Общински съвет Брегово на дата 26.06.2020 г. от 11:00 часа