Забранява се чупенето на клони на липови дървета и брането на билката от общинските озеленени площи


Със Заповед на Кмета на Община Брегово  се забранява чупенето на клони на липови дървета и брането на билката с цел стопанска дейност от общинските озеленени площи (паркове и градини), дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на града и селата, както и от общински горски и поземлен фонд.

Целта на издадената заповед е да се предотврати увреждането на общинската дървесна растителност при безконтролно бране и да се предпазят от унищожаване естествените находища. При неизпълнението ѝ нарушителите ще бъдат глобени по Наредбата за опазване на околната среда на Община Брегово, като санкцията е в размер от 50 до 300 лева.

При констатирани нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на Община Брегово  0877700790.