Община Брегово напомня, че наближава крайния срок за плащане на местните данъци и такси с 5 % отстъпка


30 юни 2020 г. е крайният срок за плащане на местните данъци с отстъпка от 5 %.

Уважеми данъкоплатци,

напомняме Ви, че поради въведено извънредно положение в страната срокът бе удължен с два месеца, като отстъпката важи в случай на погасяване на пълния размер на задълженията за местни данъци за недвижими имоти и МПС. Съгласно Закона за местните данъци и такси е възможно разсрочване на стари задължения за над 300 лева, заедно с набраните лихви за периода, като погосяването става на 12 равни месечни вноски.

данъци