Обява за откриване на процедура за предоставяне под наем на общински недвижими имоти, обособени за лекарски и зъболекарски практики

ОБЯВА-търг-лекарски-практики-1