В условията на извънредно положение Община Брегово спечели три проекта финансирани от фонд „Обединени срещу covid-19“


Община Брегово участва и спечели три проекта за финансиране от фонд „Обединени срещу covid-19“. Проектите са част от цялостната дейност на Община Брегово за справяне с последиците от извънредното положение.

С допълнителното финансиране от 9000 лева за Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с.Куделин, 3000 лева за Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания гр.Брегово и 4800 лева за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания с.Балей са закупени необходимите хранителни продукти, предпазни средства (маски, щитове, дезинфектанти), хигиенни материали, имуностимулиращи препарати и др. прилагани в условията на противоепидемична обстановка.

С цел предоставяне на финансова подкрепа на най-уязвимите групи, засегнати от кризата с коронавируса, Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България обединиха усилия за създаването на дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” .

Фонд „Обединени срещу COVID-19” приключи дейността си на 31 май 2020 г., след като помогна на около 700 000 човека в нужда в близо 300 населени места в България. В рамките само на месец и половина са събрани, разпределени, а в голямата си част и усвоени 1 006 475 лв., дарени от 44 компании, фондации и физически лица.

При проведените два кръга за набиране на проекти за финансиране са постъпили 693 кандидатури. Най-много – 303 от неправителствени организации, следвани от 110 общини и 100 читалища. Нужда от финансиране са обявили също 55 болници и 26 други лечебни заведения.

Одобрени са проектите на 112 лечебни заведения, неправителствени организации, общини, читалища, училища, микро и малки фирми с идеи за социална подкрепа на засегнатите от кризата хора. Много от предложените инициативи са с регионален обхват, което разшири териториалното покритие на фонда до почти 300 селища в страната.