Днес, 1 юни – Международния ден на детето, община Брегово отбелязва с откриване на нова детска площадка в центъра на града


За 1 юни – Международния празник на детето Община Брегово подари на децата обещаната детска площадка, изградена със средства от общинския бюджет. С много балони, подаръци и лакомства за малките палавници празникът озари лицата на малки и големи.

Детската площадка е с отделни обособени зони за всяка възрастова група. Цялото съоръжение е монтирано върху синтетична ударопоглъщаща настилка и е достъпно и за деца с увреждания.

Кметът на Община Брегово г-н Илиян Бърсанов изказа специална благодарност на служителите от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни , Детска градина „Детелина” и Центъра за работа с деца, които активно участваха в подготовката на празника за да са щастливи децата на своя празник.