Финансов отчет – първо тримесечие на 2020 г.


БАЛАНС
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
КАСОВИ ОТЧЕТИ
СПРАВКИ ПРИЛОЖЕНИЯ