Уведомление до Общинските съветници за свикване на редовно заседание на Общински съвет Брегово на дата 28.04.2020 г. от 11 часа