ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРЕГОВО

Уважаеми жители на Община Брегово,

по повод предстоящите Великденски празници обръщам се към всички, които ще посетят църквите в града и населените места в общината – да спазват въведените предпазни мерки във връзка с извънредното положение:

да бъдат с маски и ръкавици, да спазват нужното отстояние и да следват указанията на духовниците.

Със своя заповед Министъра на здравеопазването въведе и допълнителни мерки по отношение работата на кооперативните и фермерски пазари.

Със заповедта можете да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/11/zapoverd-01-199-11-04-2020.pdf

За реда по време на празниците, ще се грижат служители на полицията.

ИЛИЯН БЪРСАНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕГОВО