Община Брегово с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“

Община Брегово разработи проектно предложение, с което  кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Проектното предложение е одобрено и дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще се реализират в периода от 01.05.2020 до 19.06.2020 г. Максималният брой потребители от допустимите целеви групи за Община Брегово е до 170 лица. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя в работни дни. Размерът на финансирането на услугата за едно лице е 2.90 лв.

Целевите групи са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Не се изисква подаване на документи! Община Брегово ще използва всички възможности за подбор – отворена телефонна линия, сигнали на граждани, информация от общинската база данни, информация от доставчици на социални услуги и институции, с цел гарантирано достигане на услугата до най-нуждаещите се лица.