Благодарствено писмо от Кмета на Община Брегово до г-н Калоян Пеев – Управител на „Строй Инвест груп 2“ ЕООД