Декларация за придвижване на граждани към областните центрове


Министерството на вътрешните работи разработи бланка на декларация във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която от 21 март 2020 г. бяха въведени нови противоепидемични мерки на територията на страната. Документът ще служи на гражданите за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, през които се допуска влизането и излизането на хора само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини, завръщане на настоящия или постоянния адрес и др.