Важно за ученици и родители!


СЪОБЩЕНИЕ

От ръководството на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово

Уважаеми ученици, родители и съграждани,

във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България, ръководството на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Брегово Ви уведомява, че редовните учебни занятия се отменят за периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. включително.

Във връзка с горното, СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Брегово въвежда дистанционна (онлайн) форма на обучение, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на досега съществуващото седмично разписание. За целта преподавателите ще използват инструментите на Google G-Suite for Education, електронния дневник на училището, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.

Ученици, в 9.00 ч. започва учебният Ви ден. В профилите си в електронния дневник ще намерите образователни ресурси, задачи и указания от всеки учител /по програмата за понеделник/. Комуникацията се осъществява чрез електронния дневник и групите в Messenge/Viber.

Кампанията за организиране на ДЗИ сесия май-юни продължава, съгласно указаните срокове. Заявления за явяване на  ДЗИ се приемат онлайн на електронната поща на училището (sou-bregovo@rio-vidin.org) до 20.03.2020 г.

Следете сайта на училището, където ще бъде публикувана допълнителна информация на адрес www.soubregovo.com.

Достъпът до сградата на училището на външни лица е строго забранен!