Заповед на Кмета на Община Брегово, във връзка с осигуряването на административни услуги на граждани