Решения на Общински съвет взети с Протокол № 3 от 11.03.2020 г.

Решение-№17-2
Решение-№18
Решение №19
Решение №20
Решение №21
Решение №22
Решение №23
Решение №24
Решение №25
Решение №26
Решение №27