Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на covid-19


Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и гласуваното от Народното събрание извънредно положение за територията на цялата страна, Кризисния Общински щаб в Брегово обяви конкретни мерки, съгласно Заповед РД-01-24/13.03.2020 г. Общинският оперативен щаб, съвместно и координирано с всички институции на територията на общината, и в постоянна връзка с Националния оперативен щаб, Областния щаб, работи в денонощен режим и полага всички възможни усилия за ограничаване разпространението на COVID-19.

Кметовете на населените места, кметските наместници, директорите на учебните и социалните заведения и управителите на всички търговски обекти на територията на общината писмено са запознати със Заповедта на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г.

Призоваваме всички граждани на община Брегово да спазват мерките максимално стриктно.

Призоваваме гражданите, които са под карантина да бъдат отговорни и да я спазват.

Своевременно ще обявяваме всяко следващо действие за ограничаване разпространението на коронавируса.