Справка за отразяване на съгласувателни становища, получени през портала на обществено обсъждане за съгласуване – 06.03.2020 г.

СПРАВКА-Публ.обсъждане 06.03.2020 г. (1)