ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №8 НА ОБС-БРЕГОВО – 2019 г.

   Уважаеми съграждани,

   Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно изменение и допълнение на Проект на Наредба №8 на ОбС-Брегово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Брегово.

ОБЯВЛЕНИЕ – изтегли

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА – изтегли