Проект на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Брегово

   Уважаеми съграждани,

   Предлагаме на вашето внимание за мнения и коментари относно приемане на Проект на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Брегово.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК – ИЗТЕГЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ – ИЗТЕГЛИ