Информация за контакт

Общинска администрация Брегово

Кмет на община Брегово – Илиян Бърсанов

тел.: 0894360653

Зам.-кмет – Кремена Гогорицова

Председател  на Общински съвет – инж. Иван Вълчов

тел.: 0877953133

Секретар на община Брегово – д-р инж. Росица Попарданова

тел.: 0878609660

Главен счетоводител – Христина Борисова

тел.: 0885823152

Дежурен по ОбСС

тел.: 0884463325

Данъчна служба:

0889425302; 09312/9300

„Зелен“ телефон – 0885715534

e-mail: kmet@bregovo.bg

Кметски наместник – с. Косово

; тел.:

Кметски наместник – с. Балей

Анелия Антимова; тел.: 0884259859

Кметски наместник – с. Куделин

Веселка Капитанова; тел.: 0899270037

Кметство Гъмзово

Кмет – Венизел Флоров; тел.: 0886064525

Гл.специалист – Юлия Борисова; тел.: 0878954272

Кметство Ракитница

Кмет – Таня Маринова; тел.: 0896021413

Гл.специалист – Елена Балева; тел.:

Кметски наместник – с. Връв

Валентина Иванова; тел.: 0899338614

Кметски наместник – с. Делейна

Огнян Тончев; тел.: 0878524095

Кметски наместник – с. Тияновци

Лидия Георгиева; тел.: 0896309977
ЦНСТПЛД – гр.Брегово
Управител Мая Орбецова, тел.:0887776679
 
Домашен социален патронаж – ДСП
Управител – Евелина Димитрашкова
 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Куделин
Директор – Мариела Колева; тел.: 0885679643
 
ЦНСТПЛУИ  – с.Куделин, ЦНСТПЛУИ -с-Балей
Управител – Ивета Томова; тел.: 0884863555
 
ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания – с.Балей
Управител -Миглена Ивонава тел.: 0888714532
 
Защитено жилище „Надежда“ – гр.Брегово
Управител – Силвия Страшимирова; тел.: 0889229246